Sebagai seorang yang memiliki suatu usaha ataupun Perusahaan, terdapat para Pekerja yang bekerjasama dengan Anda. Dalam hal ini, pemilik dan pekerja ialah hubungan yang saling membantu dan membutuhkan satu sama lain. Agar nanti tercipta hasil kerja yang jauh lebih efektif, diperlukan suatu komitmen untuk menjalin hubungan kerja yang baik pula. Salah satunya ialah adanya keselamatan kerja k3 di dalam pekerjaan ataupun perusahaan tersebut.

Dalam suatu pekerjaan, keselamatan untuk pekerja k3 ialah suatu kewajiban yang harus dijaga bersama. Untuk itu, semua harus saling menjaganya, bisa pula dengan beberapa tips berikut ini:

  • Menjalankan pekerjaan dengan hati-hati.
  • Menggunakan perlengkapan kerja yang memadai.
  • Memastikan kondisi kerja yang layak digunakan.
  • Pekerjaan yang memiliki perlindungan ataupun izin.
  • Tidak menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan dan lainnya.
  • Terdapat pengawasan kerja agar pekerjaan lebih terpantau dengan seksama.

Melindungi kesehatan dan keselamatan kerja memang tanggung jawab bersama. Namun, disini sebagai pihak pemilik, diperlukan kerjasama yang lebih besar untuk menciptakan kesejahteraan bagi pekerjanya. Termasuk perlindungan selama bekerja di lokasi itu, entah di dalam ruang ataupun di luar area. Dalam urusan keselamatan kerja ini, Anda bisa mempercayakannya bersama Visi dunia hijau yang fokus dalam bidang keselamatan kerja k3 beserta perlindungannya. Anda bisa mengajukan pengelolaan hingga pelaksanaan kerja yang melindungi seluruh komponen serta terdapat pantauan yang lebih aktif, terutama di masa kerja tersebut.